Stredisko kovovýroba

Konečný prijímateľ – spoločnosť Pekáreň Čingov Smižany, s.r.o. získala nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“) na realizáciu projektu: Zavádzanie inovatívnych technológií a zvýšenie konkurencieschopnosti - Pekáreň Čingov Smižany, s.r.o.

Poskytovateľom NFP z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. Projekt je financovaný v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, prioritnej osi 1: Inovácie a rast konkurencieschopnosti.

Miestom realizácie projektu je sídlo konečného prijímateľa Tatranská 126, 053 11 Smižany vo výrobnej hale kovvýroby. 

Cieľom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti Pekáreň Čingov Smižany, s.r.o. zavedením inovatívnych a vyspelých technológií.

Špecifickými cieľmi projektu sú:
1. Vytvorenie nových pracovných miest prostredníctvom zvýšenej konkurencieschopnosti podniku na domácom a zahraničnom trhu.
2. Obstaranie nových výrobných strojov s cieľom zvýšenia konkurencieschopnosti, zabezpečenia dlhodobého rastu a zvýšenia pridanej hodnoty podniku.
3. Zabezpečenie udržateľnej výroby a rozvoja podniku prostredníctvom úspešnej implementácie projektu v rámci OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

Konečnému prijímateľovi bol poskytnutý NFP pre realizáciu aktivít projektu vo výške 133 700,00 EUR. 

Info_tabula_upravena.jpg
Stala_EU_tabula.png

 

Uzatvorené zmluvy

KZ_Pekaren_Cingov_Smizany_s.r.o. (PDF)


Copyright © Pekáreň Čingov 2011
Created by K_CORP s.r.o

Úprava kovov podľa požiadaviek zákazníka. Zámočnícke, sústružnícke, frézovacie, zváračské práce, brúsenie. Strihanie, ohýbanie plechov.

Zakladateľom firmy je Mikuláš Vansáč, ktorý na živnosť rozbehol kovovýrobu pri svojom rodinnom dome.

Pri navýšení zákaziek sme boli nútení v roku 2003 postaviť nové haly pri pekárni, kde sa firma presťahovala.

Naša činnosť sú zámočnícke, sústružnicke, frézovacie, zváračské, brúsenie a iné práce podľa požiadaviek zákazníkov.

Pekáreň "Čingov" Smižany s.r.o sa nachádza v obci Smižany,ktorá je vstupnou bránou do Slovenského raja.

Budova stojí pod areálom PD "Čingov". Spoločnou súčasťou budovy sú potraviny a caffebar Expresso.

Predajňu potravín sme zrekonštruovali v máji roku 2008.

Pri rekonštrukcii sme sa zamerali hlavne na komfort, pohodlie, a hlavne europsky štandart predaja.

Predajnu sme sústredili hlavne na predaj čerstvých pekárenských výrobkov a v rámci priestoru aj širokého sortimentu potravinárského tovaru.

V roku 2003 sme postavili a spustili výrobu zámočníckych, sústružníckych, zváračských,frézovacích a iných kovoobrabacích prác.

Na tento účel nám slúžia dve novopostavené haly.

Naším hlavným cieľom je zachovat rokmi budovanú kvalitu a do budúcnosti sa ju snažit vylepšovat.

Zakladateľom firmy je Mikuláš Vansáč, ktorý na živnosť rozbehol kovovýrobu pri svojom rodinnom dome.

Pri navýšení zákaziek sme boli nútení v roku 2003 postaviť nové haly pri pekárni, kde sa firma presťahovala.

Naša činnosť sú zámočnícke, sústružnicke, frézovacie, zváračské, brúsenie a iné práce podľa požiadaviek zákazníkov.

Adresa:

Tatranská 126

Smižany

05311

IČO: 36217263

Telefón: 053/443 16 15

053/443 31 45

Mobil: 36217263

E-mail: tatkomiki@stonline.sk